Silo Boşaltma Sistemleri

İç yada dış mekan silolarında depolanan toz yada granül yapıdaki maddeler farklı yöntemler kullanarak boşaltılabilir. Silo Boşaltma sistemi daha çok sonraki prosesin veya taşımanın tipi (pnömatik,mekanik),depolanan ürünün cinsi(aşındırıcı vs…yoğunluğu, karakteristiği, partükül büyüklüğü) ve kapasite ile ilgilidir. Kurulumunu yaptığımız kimya,yapı ve gıda proseslerindeki toz hammaddeler (toz şeker, un, kakao, pudra şekeri,nişasta,çimento, kalsit,PP..vs) 60 derecelik koniklerle başlayan granül-toz malzeme yolculuğu vibrasyon konikleri yada diğer adıyla (bin activator-bin activators-bin aktivatör-silo aktivatörü-Vibrasyon Koniği, Sarsak, rotoflow).

Bin aktivatör  yardımı ve farklı frekans ve güçteki titreşim yardımıyla malzemeyi orantılı-orantısız bir şekilde çıkış nozulundan aşağıya dökülmesini sağlar.Bin aktivatör könikleri vibrasyonu silonun tüm içine ilettiği için segregasyon probleminin önüne de geçer. Segregasyon sadece akışla ilgili bir problem değil farklı tane boyutlarından oluşan malzemenin silo içinde farklı karekteristik göstermesi anlamına da gelir.Toz granül yapıdaki malzemenin silo içindeki segregasyonunu önlemenin ilk ve temel yollarından biri de bin aktivators-bin aktivatör uygulamalarıdır.

Eğer bin aktivatör- bin activator sonrası, Pnömatik transfer-nakil yapılacaksa vibrayon koniği,bin aktivatör  sonrası malzeme seçilen transfer fazına  göre hatta giderek basınçlı kabı veya hava kilidini besleyebilir.

Etiketler:bin aktivatör, silo boşaltma sistemleri, bin discharger, bin activators, binactivator, binactivators,  vibrasyon koniği,  rotoflow