Silo Boşaltma – Akışkanlaştırma

Diğer adı ile (bin activator-bin activators-bin aktivatör-silo aktivatörü-Vibrasyon Koniği, Sarsak, rotoflow)  yardımı ve titreşim yöntemiyle malzemeyi orantılı- orantısız bir şekilde bin aktivaörü oluşturan vibratörlerin çalışma frekansına göre  çıkış nozulundan aşağıya dökülmesini sağlar.

Bin aktivatör könikleri vibrasyonu silonun tüm içine ilettiği için ayrıca segregasyon probleminin önüne de geçer. Segregasyon sadece akışla ilgili bir problem değil farklı tane boyutlarından oluşan malzemenin silo içinde farklı karekteristik göstermesi anlamına da gelir.Toz granül yapıdaki malzemenin silo içindeki segregasyonunu önlemenin ilk ve temel yollarından biri de bin aktivators-bin aktivatör uygulamalarıdır.

Bin aktivatör kullanımın silo içindeki toz-granül formundaki yapıya etkisi.

akis_problemleribin_aktivator

Bin Aktivatör Ölçüleri

olculer